Nom del projecte:

Edifici plurifamiliar – C/ Comtes, Sabadell