Nom del projecte:

Edifici plurifamiliar – C/ Portal Nou, Terrassa