Nom del projecte:

Edifici plurifamiliar – Pça. Major, Castellar del Vallès