Finalització i adequació d’un edifici plurifamiliar a Martorell (Barcelona) per a ANIDA

Entrega dels treballs de finalització i adequació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Montserrat 84 de Martorell (Barcelona) per a ANIDA