Ampliació CAP L’Ametlla de Mar

Renovació instal·lacions sanitàries

TIPOLOGIA

Rehabilitació / Sanitari

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

2023

DURADA

8 mesos

LOCALITZACIÓ

L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Ampliació CAP L'Ametlla de Mar

ROIG ha iniciat el projecte d’ampliació de les actuals instal·lacions sanitàries del Centre d’Atenció Primària L’Ametlla de Mar (Tarragona). Per realitzar aquest projecte ROIG treballa de manera col·laborativa amb l’equip de Cantallops-Vicente Arquitectes, S3E enginyeria, NOLAC i Think in Lean per a la implementació de la metodologia de treball LEAN Construction.

Nou volum i distribució

L’edifici actualment compta amb planta baixa i primera planta. El nou disseny preveu projectar un nou volum de planta baixa, primera planta, segona planta i planta coberta. Les plantes superiors es destinaran a consultes polivalents, amb un espai central d’espera connectat a la biblioteca de la primera planta i a la sala polivalent de la segona planta.

Els treballs contemplen també modificacions significatives a l’entrada, el nucli de l’escala i a l’ascensor, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal al centre.

Per a això, es desplaçarà la rampa de l’entrada, situant-la en el punt mínim de desnivell del carrer. Aquesta posició permetrà una continuïtat visual amb l’exterior i des del nou vestíbul d’espera. El nucli d’ascensor i escala es col·locarà en l’extrem de l’ampliació, la recepció s’instal·larà de manera que tingui control visual de l’entrada i de l’accés al vestíbul principal, mentre que el gimnàs es transformarà en un gran espai diàfan en el qual se situaran boxs de tractament personalitzat. Finalment, els vestidors i espais d’emmagatzematge estaran a la zona central, en connexió amb la recepció i els consultoris, amb llum i vistes exteriors.

Aposta pel sistema de construcció mixt

La nova zona del CAP L’Ametlla de Mar constarà de murs de contenció, fonamentació in situ i forjat industrialitzat de plaques alveolars. El paviment serà de terratzo. ROIG també durà a terme un sistema de construcció mixt per a les façanes, combinant la continuïtat i els materials similars als existents, amb una solució més eficient en les plantes superiors. Els acabats disposaran d’aïllament invertit tipus SATE.

El sistema constructiu prefabricat de plaques alveolars permet disposar de tota l’altura lliure sense interrupcions per jàsseres, cosa que facilita el traçat òptim de les instal·lacions i espais amb major altura i sense falsos sostres.

Un projecte innovador centrat en la qualitat ambiental

El consum energètic està previst cobrir-lo amb la instal·lació d’una coberta fotovoltaica amb sistema d’injecció 0, que permetrà el 100% de l’autoconsum.

Els consultoris estan pensats perquè, partint de la dimensió de les plaques de l’estructura prefabricada de formigó d’1,20 m, s’organitzi l’estructura sencera de l’edifici i el mòdul de consultes, que passarà a tenir una distància intereix de 3,60 m, adequant-se així a l’amplària prescrita pel Servei Català de la Salut (CATSALUT).

Això permetrà a l’equip de ROIG modular la façana amb tancaments de panells tipus ‘sandvitx’, els falsos sostres i els tancaments entre consultes.

Metodologia LEAN

Per a la realització de l’obra, ROIG aplicarà la Metodologia Think In Lean. Una dinàmica ja habitual en la companyia amb la qual, de manera col·laborativa amb tots els agents que participaran en el desenvolupament d’aquest projecte, els permetrà complir tots els seus objectius de temps i qualitat.

En coordinació amb l’Institut Català de la Salut

ROIG es coordinarà amb l’equip tècnic-redactor i l’Institut Català de la Salut (ICS), seguint un cronograma de treballat en el qual s’indicarà el calendari de reunions, dates i contingut. Aquest s’ajustarà a les necessitats de la propietat per complir amb la qualitat del disseny, la idoneïtat tècnica, la possibilitat econòmica, la facilitat de manteniment, la possibilitat de reposició, resistència a l’ús, adaptabilitat als canvis de funcionament, confortabilitat per als usuaris i protecció davant el vandalisme.