Construcció de 3 edificis a Mataró

Promoció Mataró Platja Residencial

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

72 vivendes

LLIURAMENT

2022

DURADA

LOCALITZACIÓ

Barri de La Havana, Mataró
Construcció de tres edificis plurifamiliars

Es tracta d’un projecte de nova construcció d’un conjunt de tres edificis plurifamiliars de diferents plantes. A les plantes sobre rasant es reparteixen les 72 vivendes que formen el conjunt, entre les que destaquen 48 vivendes lliures.

A la Planta Baixa ens trobem amb una amplia zona comunitària, amb jardineres, bancs, aparca-bicis, solàrium exterior, piscina comunitària, així com locals comercials repartits per totes les caras del complexe.  Per últim, a la planta subterrània es localitzen les places d’aparcament i els trasters.

La nova promoció Mataró Playa Residencial, està gestionada per TR Grupo Inmobiliario dissenyada pel despatx d’arquitectura TR Space i comercialitzada per TR Live.

Les 48 vivendes lliures, realitzades amb materials d’altes qualitats, disposen de tarima flotant a totes les estades, exceptuant cuina i banys, en baldosa ceràmica. Per garantir l’aïllament acústic, ROIG instal·larà una làmina de polietilè expandit de 10 mm d’espessor a tota la superfície horitzontal abans de col·locar el paviment. També es disposaran diferents aïllaments acústics.

Cimentació i estructura

Donada la natura del terreny existent, la cimentació està formada per diferents sistemes: des de encepats d’un únic pilote fins encepats de 6 pilotes.

A més, es realitzaran sabates corregudes que formaran part de la sustentació dels murs perimetralls, que arrencaran pilars en ménsula. Per altra banda, la cimentació de la zona d’urbanització es realitzarà mitjançant sabates aïllades.

Per la estructura de l’edifici, mereixen una menció significativa els pilars en forma de Y ubicats en PB i la particularitat de comptar amb vigues postesades. L’estructura horitzontal es resol en planta baixa mitjançant un forjat reticular de 30+7. Les plantes tipo dels tres edificis es resolen mitjançant lloses de 25cm i de 22cm.

Aerotermia per garantir l’eficiència energètica de les vivendes

Per garantir que l’edifici sigui eficient energèticament, s’ha tingut en compte la implementació de sistemes de climatització mitjançant aerotermia.

Els conductes estaran connectats a un fancoil interconnectat amb la màquina d’aerotermia. Aquestes màquines interiors es conecten a la unitat exterior ubicada en planta coberta.

Pel que fa a la façana, la major part es resol amb tancament de gero acústic, revestit per la part exterior mitjançant sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) i amb un transdossat interior de PYL dotat amb llana mineral.

La fusteria d’alumini prevista compta amb trencament de pont tèrmic, sistema de doble vidre amb càmera d’aire intermedi i persianes d’alumini enrollables motoritzades amb aïllament injectat, per tant, tot el conjunt descrit anteriorment garantirà els nivells d’aïllament acústic i tèrmic per assegurar el confort dels futurs inquilins.

Metodologia LEAN

Per a la realització de la obra, ROIG aplicarà la Metodologia LEAN amb planificacions setmanals amb l’objetiu de obtenir les solucions pertinents abans de les dates límit, amb la finalitat d’acabar les obres en el termini previst.