Edifici Grup Peralada

BARCELONA, 2021

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

1.200 M2

LLIURAMENT

Febrer 2021

DURADA

3 mesos

LOCALITZACIÓ

Pere II de Montcada
L'equip de Roig va dur a terme la rehabilitació de la façana i la impermeabilització de la coberta d'un edifici històric situat al carrer Pere II de Montcada, de Barcelona.

Es tracta de l’edifici corporatiu de el Grup Peralada, catalogat com a Patrimoni Històric i, per tant, protegit. La rehabilitació s’ha dut a terme amb summe detall, amb l’objectiu que la imatge històrica de l’edifici no es vegi alterada i conservi tots els seus atributs. Per a realitzar tal rehabilitació, l’equip de Roig ha emprat materials com la calç, per al revestiment de l’edifici, i pintura al silicat, per als acabats. Tot això, seguint les prescripcions indicades pels tècnics de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona quant a materials i colors, per a respectar l’edifici original.

S’ha triat la pintura al silicat per la seva gran permeabilitat al vapor d’aigua i la seva excel·lent resistència a la degradació ocasionada pels agents atmosfèrics i al desenvolupament de microorganismes en la superfície pintada. Aquest tipus de pintura d’exterior, gràcies al seu elevat poder cobrint, està altament indicada per a la rehabilitació de façanes antigues. La durabilitat d’aquestes pintures és inigualable, no es desconxen ni es degraden pel sol, gestionen a la perfecció fenòmens atmosfèrics com la humitat i la pluja. Com a conseqüència, ens trobem que les façanes pintades amb pintures al silicat es mantenen inalterables durant més temps, evitant que s’adhereixin en elles microorganismes com a pols, fongs, floridura, etc.

Per a sufragar la deterioració que el pas dels anys ha produït en la façana a restaurar, s’ha revestit de calç, ja que ofereix una elevada transpirabilitat, proporcionant una millora de l’habitabilitat de l’edifici. Així mateix, aquest revestiment ofereix innombrables avantatges per als treballadors de l’edifici, ja que permet una renovació natural de l’aire interior. La calç és un material que tradicionalment s’ha utilitzat per al revestiment de façanes a causa de la seva alta transpirabilitat al vapor d’aigua, alhora que evita l’aparició d’humitats. Aquest material pot ser emprat tant en restauració i rehabilitació com en obra nova.

Per a dur a terme aquestes adequacions, en les fases inicials es va instal·lar una bastida d’1. 400 m2 cobrint la totalitat del parament vertical a rehabilitar.

Quant a la impermeabilització, Roig va fer servir un tractament d’impermeabilització per a una de les terrasses més deteriorades pel pas del temps, situada en la façana sud de l’edifici, amb l’objectiu d’evitar que traspassi l’aigua de la pluja o la humitat de l’ambient.