Nou edifici de 40 habitatges a Girona

Projecte col·laboratiu

TIPOLOGIA

Obra nova

SUPERFÍCIE

40 habitatges

LLIURAMENT

2024

DURADA

LOCALITZACIÓ

Girona
Edifici plurifamiliar a Girona

Es tracta d’un edifici plurifamiliar d’obra nova, compost per 40 habitatges, 40 places d’aparcament i 40 trasters, situat al carrer d’Empúries número 9 de Girona. Per a aquest projecte, ROIG treballa de forma col·laborativa amb l’arquitecte Luis Turrens de l’estudi
Arc World Arquitectura
.

L’ edifici consta d’ 1 planta soterrani, 1 planta baixa i 4 plantes pis, amb coberta transitable. A la planta soterrani s’ ubiquen 33 places d’ aparcament i 12 trasters. Des del carrer d’Empúries es pot accedir de forma de vianants a la planta baixa, formada per 4 habitatges de 2 dormitoris, 27 trasters, 7 places d’aparcament, 1 sala polivalent i armaris i comptadors d’instal·lacions.

A les 4 plantes pis es troben 5 habitatges de 2 dormitoris, 3 de 3 dormitoris i 1 de 4 dormitoris. Finalment, la planta coberta serà una zona comunitària transitable per a la ubicació d’instal·lacions generals: telecomunicacions, màquines exteriors d’aerotèrmia, conductes de ventilacions, xemeneies i zona d’estenedors.

Tots els habitatges estan equipats amb cambres de bany, amb sanitaris, aixetes, plats de dutxa, mampares i lavabos, cuines, amb mobles, encimeres, electrodomèstics i armaris encastats. Les parets dels banys es revestiran amb peces de gres porcelànic. El paviment general serà de parquet laminat antiimpactes i el de la cambra de bany i cuina de gres porcelànic, igual que les terrasses i els balcons, que, al seu torn, comptaran amb gelosies fixes d’ alumini.

Fonamentació i estructura

El projecte contempla la neteja prèvia del terreny i l’ excavació per al rebaix general de la planta soterrani per mitjans mecànics, un cop realitzats els murs de pantalla de formigó i impermeables a base de morter, per al seu drenatge.

ROIG durà a terme un forjat reticular de l’ estructura de formigó abocat i vibrat amb juntes estructurals, lloa massissa de formigó armat i lloa d’ escala, també de formigó armat. Les divisòries interiors, de plaques de pladur, comptaran amb una estructura de perfileria d’ acer galvanitzat.

La coberta destaca per ser plana, transitable, no ventilada, amb solatge fix, tipus invertida i amb un pendent de l’ 1% al 5% amb l’ objectiu que el seu ús sigui per a trànsit de vianants privat.

Característiques de la façana

La façana ventilada autoportant serà de maó cara vista amb sistema GHAS de Geohidrol, amb aïllament tèrmic mitjançant panell de llana mineral. La façana posterior també serà de maó revestida amb SATE, sistema StoTherm Classic de la casa STO, amb aïllament tèrmic per l’ exterior amb sistema ETICS i acabat d’ arrebossat orgànic armat Stolit K.

Eficiència energètica

S’instal·laran equips d’Aerotèrmia per a la producció d’energia i ACS (AIGUA SANITÀRIA), calefacció i refrigeració mitjançant conductes individuals per a cada habitatge.

La ventilació dels habitatges es realitzarà d’ acord amb els paràmetres del CTE. Totes comptaran amb una xarxa de ventilació mecànica amb un sistema de simple flux individualitzat, higroregulable, d’ alta eficiència energètica.

A més, per donar compliment a l’ Art. ~ ~ ~ 105 de les Ordenances d’ Edificació de l’ Ajuntament de Girona, els habitatges que no disposen de ventilació creuada comptaran amb un sistema de renovació d’ aire mitjançant recuperador de calor.

Tot això, amb l’objectiu d’aconseguir un major estalvi energètic i una major versatilitat en les diferents èpoques de l’any amb una simplificació de les instal·lacions, millorant el confort i les necessitats dels llogaters.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress