Promoció Girona 33 habitatges

Promoció Girona 009

TIPOLOGIA

Obra nova

SUPERFÍCIE

3.150 m2

LLIURAMENT

2024

DURADA

LOCALITZACIÓ

Girona
Nova promoció de 33 habitatges a Girona

ROIG treballa en el projecte de la nova promoció Girona 009, situada a la zona Can Gibert del Plà, a Girona. Es tracta d’un projecte de construcció col·laborativa pel qual l’equip de ROIG treballarà amb l’empresa de Gestió i Edificació Responsable Omplim.

Està previst que el nou edifici compti amb 5 plantes, més planta baixa i una zona comunitària amb piscina i aparcament de bicicletes, en un solar amb una superfície de 1005,26 m2. Un 10% dels 3.150 m2 d’ edificabilitat total, es destinaran a la construcció d’ habitatges de Protecció Oficial.

Arquitectura bioclimàtica

El projecte contempla una comunitat d’habitatges, integrats en un edifici dissenyat sota els conceptes d’arquitectura bioclimàtica, que busca afavorir la integració en l’entorn i aportar un elevat estalvi energètic. En aquest sentit, els materials seran meticulosament seleccionats perquè siguin ecològics i respectuosos amb el medi ambient.

La façana serà de formigó, acer corrugat i amb elements alleugerants. L’envolupant es definirà mitjançant el Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE), que elimina gran part dels ponts tèrmics, perquè la temperatura interior de l’habitatge sigui constant.

La planta baixa es revestirà amb xapa d’ acer galvanitzada i lacada i el SATE disposarà de diferents textures i colors. La coberta, concebuda com una façana, comptarà amb aïllament tèrmic necessari, segons els càlculs, per eliminar la transmitància tèrmica entre l’ interior i l’ exterior, mantenint així l’ equilibri energètic de l’ edifici.

Pel que fa a la fusteria exterior, un % serà de material reciclat, d’alumini o PVC. A l’interior, el paviment es col·locarà sobre una subbase de morter, que incorpora una làmina d’aïllament acústic i tèrmic per assegurar el confort.

Sostenibilitat energètica

El projecte contempla en tot moment l’ús racional de l’energia i reduir a límits sostenibles el seu consum. Per a això, l’edifici comptarà amb una il·luminació de baix consum LED. Els habitatges estaran equipats amb un sistema de ventilació de doble flux que, mitjançant ventiladors accionats mecànicament, permetran renovar la quantitat d’ aire, garantint la seva qualitat i altres condicions d’ estalvi energètic. A més, per a la generació d’ACS i aigua calenta per a calefacció s’instal·larà un sistema d’aerotèrmia.

Fins i tot, la instal·lació de l’ascensor serà de baix consum, ja que serà elèctric, amb bateries i amb il·luminació ecoeficient.

El resultat serà un conjunt d’habitatges que ofereixen un entorn saludable, de confort i benestar per a l’usuari.