Reforma Torre Diagonal

Noves instal·lacions

TIPOLOGIA

Reforma

SUPERFÍCIE

1800m2

LLIURAMENT

Desembre 2023

DURADA

5 mesos

LOCALITZACIÓ

Barcelona
Reforma integral de les instal·lacions de l'edifici Torre Diagonal

L’equip de ROIG està treballant en el projecte de reforma de les instal·lacions de la planta baixa, primera planta i segona planta de l’edifici d’oficines Torre Diagonal, ubicat al carrer Balmes 168-170 de Barcelona.

El projecte es realitzarà triant meticulosament materials d’alta qualitat i mantenint l’essència de l’edifici, com la impressionant escala de caragol que connecta les plantes. ROIG treballarà en la reforma de 1800m2 i els temps suposen tot un repte, ja que haurà d’estar finalitzat en tan sols 5 mesos.

Noves instal·lacions

El projecte contempla la instal·lació elèctrica de baixa tensió a totes les plantes de l’edifici. Cada planta comptarà amb un subministrament independent amb el seu corresponent comptador.

En una primera fase s’instal·laran els equips de mesurament i es farà la comunicació entre comptadors, deixant-los preparats per a la comunicació de les variables de l’edifici. En una segona fase, s’integraran a la plataforma de gestió centralitzada per disposar de la lectura de les variables elèctriques (energia i potència) o el control de la gestió i el cost de l’energia. A més, en aquesta segona fase també s’instal·laran els comptadors d’aigua per al control de consum, la gestió i el cost energètic.

Gestió centralitzada

La il·luminació, la climatització i la ventilació comptaran amb un sistema de control basat en controladors intel·ligents. En una primera fase, s’instal·laran els controladors previstos i es programaran per al funcionament automàtic en cadascuna de les plantes. En una segona fase, s’ integraran controladors d ‘ última generació a la plataforma de gestió centralitzada.

Tots aquests controladors permetran, per exemple, controlar l’ horari de funcionament de les màquines de climatització en el període de funcionament autònom, un control perimetral de la il·luminació amb aportació de llum natural o de la humitat relativa en l’ aire.

Un sistema d’instal·lacions pensat per a l’estalvi energètic

La nova xarxa d’il·luminació es crearà seguint els criteris de construcció de nous edificis públics. En aquest sentit, s’ha dissenyat un sistema d’estalvi energètic gràcies a la instal·lació de lluminària LED i tenint en compte l’aprofitament de la llum natural.

Ateses les característiques constructives de l’edifici i l’ús al qual es destinarà, s’ha dissenyat una instal·lació de climatització que oferirà els màxims avantatges de confort tèrmic, estalvi energètic i flexibilitat a nivell de producció de fred i calor de cada sala.

D’ altra banda, l’ edifici comptarà amb un sistema de ventilació per a l’ aportació suficient del cabal d’ aire exterior que eviti, en les diferents zones on es realitzi alguna activitat, la formació d’ elevades concentracions de contaminants. L’aire es renovarà entre un 10 i un 25% aproximadament cada hora.

A més, s’adequaran les instal·lacions audiovisuals a la nova distribució de les oficines i es cambarà el sistema de detecció d’incendis analògic per un altre amb elements d’alarma visual i acústica, adaptat a la normativa actual i per als usuaris amb limitacions visuals o auditives.

Després de cinc mesos de treball, les obres finalitzaran aquest 2023.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress