Rehabilitació d’un edifici d’oficines al districte financer del 22@

Barcelona

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

2024

DURADA

-

LOCALITZACIÓ

Barcelona

L’equip de ROIG ha començat a treballar en la rehabilitació integral d’un edifici d’oficines al carrer Sancho d’Àvila 110, situat al districte financer del 22@ de Barcelona. Per a la fase de projecte i obres, ROIG ha signat un contracte col·laboratiu amb la immobiliària Colonial. Així mateix, ROIG està treballant amb Binarq, S3e i Nolac en la redacció del treball executiu.

Les tasques de rehabilitació afecten l’estructura de l’edifici existent. Es tracta d’un redisseny total del concepte de l’edifici per a adaptar-lo a les necessitats actuals, generant plantes amb grans espais, on es reubicaran els accessos verticals, incloent-hi el tancament de les façanes i la reforma de l’aparcament.

Afectació estructural i comunicacions verticals

L’objectiu és renovar l’edifici existent, que compta amb 17.860 m² de superfície construïda sobre rasant i 4.752 m² en subterrani, per a adaptar-ho a les necessitats actuals del sector terciari. ROIG dotarà les instal·lacions de noves distribucions d’espais flexibles, circulacions optimitzades i més serveis, per a un major confort dels usuaris.

Es crearan espais diàfans en la zona d’oficines i unificaran i redistribuiran les comunicacions verticals, amb ascensors i escales situats en l’espai central. El projecte comprèn modificacions en els vestíbuls i l’adaptació de nous balcons.

Sostenibilitat i eficiència energètica

L’envolupant de l’edifici es transformarà mitjançant l’aplicació de solucions de façana que compleixin amb els nous requisits tèrmics i acústics per a aconseguir, així, les certificacions BREEAM i WELL.

ROIG actuarà en totes les plantes de l’edifici i durà a terme els treballs per a unificar els accessos i la substitució dels ascensors. A més, es procedirà a substituir les línies elèctriques, lluminàries, clima, lampisteria, incendis i BMS, entre d’altres.

Durant tota aquesta fase, l’equip de ROIG haurà de tenir en compte la seguretat de l’edifici i la sostenibilitat energètica. En aquest sentit, les oficines compleixen amb les exigències bàsiques d’estalvi energètic, ja sigui amb sistemes d’il·luminació eficient com amb l’aprofitament de la connexió a la xarxa d’ecoenergies que proporcionarà ACS, calefacció i refrigeració.