Avís Legal

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., amb CIF B58117086, és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 7122, foli 110, fulla 6137. La societat és titular del nom de domini www.roigconstruccions.com Adreça: Avda. Diagonal 361 3º 1ª, 08037 Barcelona Email: roig@roigconstruccions.com

 

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà conforme al present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, exceptuant aquelles que contenen informació a la qual només es permet accedir a l’usuari registrat. Aquestes pàgines estan restringides als usuaris prèviament autoritzats per ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. El nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L’usuari assumeix la responsabilitat per qualssevol danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva utilització indeguda, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’usuari, notificant-l’hi prèviament.

ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., www.roigconstruccions.com. Tots els drets reservats.

Aquest lloc web i els continguts inclosos en aquest: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús a ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L., quedant expressament prohibida l’explotació sense l’autorització de ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en aquest.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

ANEXE III

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. l’informa d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal sobre la seva política de protecció de dades.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. es reserva el dret a modificar la present política, informant-lo prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d’aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per a donar resposta a la seva petició i informar-lo sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

En particular, ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en l’RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades i, en el seu cas, la normativa vigent i d’aplicació a cada moment.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que el concerneix, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic roig@roigconstruccions.com o de comunicació escrita dirigida a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., Avda. Diagonal 361 3º 1ª, 08037 Barcelona.

ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. l’informa que la seva pàgina web no utilitza cookies.

Aquesta política de privacitat només és aplicable a la pàgina web de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., pel que no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

ANEXE IV

L’informem que les seves dades personals que ens pugui facilitar en posar-se en contacte amb ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., seran incorporats en un fitxer titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de contactar amb vostè per a donar resposta a la seva petició i informar-lo sobre els serveis de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L mitjançant correu postal, correu electrònic i/o fax. Si vostè no desitja rebre informació sobre els serveis de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. marqui aquesta casella

En tot cas, vostè tindrà dret a accedir a la informació recopilada, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., Avda. Diagonal 361 3º 1ª, 08037 Barcelona

ANEXE V

L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer propietat de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., amb la finalitat de gestionar la relació comercial que ens vincula i informar-lo dels nostres serveis. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L., Avda. Diagonal 361 3º 1ª, 08037 Barcelona.

En el cas que no desitgi rebre més informació sobre els serveis que oferim pot enviar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: roig@roigconstruccions.com

El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexos són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.