Ampliació del restaurant de Boehringer Ingelheim Espanya

Barcelona

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Setembre 2022

DURADA

6 mesos

LOCALITZACIÓ

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Ampliació del restaurant existent de les oficines centrals de Boehringer Ingelheim a Espanya, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El disseny d’aquest projecte consta d’un edifici annexat a l’existent format per un cos sortint de l’actual amb planta baixa i coberta. 

Estructura i acabats

Per a això i amb l’objectiu de minimitzar els terminis d’execució, la construcció està formada per una estructura prefabricada de formigó, mitjançant pilars prefabricats, plaques alveolars recolzades en jàsseres prefabricades, disposant, així, d’una volada en un lateral i una pèrgola sortint de l’estructura en l’altre extrem, que donarà protecció solar.

Els acabats són de gran qualitat, amb treballs importants de fusteria, soldats, mobiliari i revestiments especialment triats per a minimitzar l’impacte sonor que aquest espai que genera pel seu ús.

Aïllament

ROIG treballa en un tancament envidrat, tipus mur cortina, que aportarà la màxima llum natural, i un tancament de façana ventilada, que gràcies a la ventilació constant de la cambra, l’aïllament i el seu conjunt acabat, aconseguirà una temperatura idònia tant a l’hivern com a l’estiu.

Coberta

Es disposarà d’una coberta transitable, impermeabilitzada i amb un sistema d’aïllament en vidre cel·lular reciclat, en placa FOAMGLASS, fabricat particularment per a aquest projecte, amb un acabat de tarima exterior, format per material termoplàstic i fibres vegetals.

L’accés a la mateixa es realitzarà mitjançant una escala metàl·lica, dissenyada sense pilars, amb suports de bigues dels replans, fent l’efecte d’una escala volada.

PROJECTES
RELACIONATS