CAP Roquetes

Ampliació Centre d'Atenció Primària

TIPOLOGIA

Rehabilitació / Sanitari

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

2023

DURADA

8 mesos

LOCALITZACIÓ

Roquetes (Tarragona)
Ampliació CAP Roquetes

L’equip de ROIG ha començat a treballar en l’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) situat a Roquetes (Tarragona) amb l’objectiu de millorar la seva funcionalitat, construcció i imatge. Per executar aquest projecte ROIG treballa de manera col·laborativa amb l’arquitecte Cantallops-Vicente Arquitectes, S3E enginyeria, NOLAC i Think in Lean per a la implementació de la metodologia de treball LEAN Construction.

L’edifici, que inclou planta baixa, primera planta, segona planta i coberta, mantindrà el seu volum, però la disposició ocupada i les terrasses de la coberta i instal·lacions s’ajustaran per millorar l’accessibilitat i dotar de major confort i flexibilitat els usos interiors.

Per a això, es reduirà el volum del pont, minimitzant l’impacte i l’efecte pantalla del pati d’accés. El volum compacte es diluirà amb l’efecte massís i transparències en la façana de les terrasses, reduint així la incidència acústica de la maquinària de climatització i ocultant el camp fotovoltaic de la coberta.

Millorar la funcionalitat i l’organització interior

ROIG preveu modificar l’accés al vestíbul de manera que s’integri més clarament dins de la nova volumetria i permeti, així, una entrada més intuïtiva i directa. A més, tot l’espai exterior es pavimentarà a manera de vestíbul exterior.

D’altra banda, es reduirà en una planta el volum del passadís de comunicació entre l’edifici existent i l’ampliació, traslladant la superfície del sostre a l’espai destinat a usos. D’aquesta manera es modificarà la pujada de l’escala de la segona planta, situant-la al costat de la caixa de l’ascensor. En la part posterior a l’ascensor es dipositarà un pati vertical destinat a les instal·lacions que connecten directament amb la coberta, on es col·locaran els equips de climatització i les màquines de renovació d’aire.

En la segona planta, es canviarà la distribució de la sala de reunions perquè tingui accés a la terrassa i pugui ser utilitzada, de manera independent, com a espai complementari a la sala del taller ocupacional. La redistribució dels vestuaris del personal permetrà la instal·lació d’un bany adaptat per a ús general.

Industrialització de la façana

A partir de l’estructura prefabricada de formigó dels consultoris s’organitzarà l’estructura sencera de l’edifici i també el mòdul de consultes. Les tasques a la façana es duran a terme immediatament després d’executar l’estructura i una vegada feta la impermeabilització de la coberta. S’executaran exteriorment amb sistemes prefabricats de façana tipus ‘sandvitx’ ancorats mecànicament a l’estructura de formigó col·locada amb anterioritat. La instal·lació de panells en la part exterior evitarà els ponts tèrmics i garantirà un bon acabat en les juntes.

En coordinació amb l’Institut Català de la Salut

Per a la realització de l’obra, ROIG es coordinarà amb l’equip tècnic-redactor i l’Institut Català de la Salut (ICS), seguint un cronograma de treballat en el qual s’indicarà el calendari de reunions, dates i contingut. Aquest s’ajustarà a les necessitats de la propietat per complir amb la qualitat del disseny, la idoneïtat tècnica, la possibilitat econòmica, la facilitat de manteniment, la possibilitat de reposició, resistència a l’ús, adaptabilitat als canvis de funcionament, confortabilitat per als usuaris i protecció davant el vandalisme.

PROJECTES
RELACIONATS