31 habitatges de Protecció Oficial a Torre Baró, Barcelona

Obra pública a Barcelona

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

31 habitatges

LLIURAMENT

Setembre 2022

DURADA

16 mesos

LOCALITZACIÓ

C/ Castelldefels i Avinguda Escolapi Càncer, Barcelona

Es tracta d’un edifici d’habitatges de protecció oficial a la zona de Torre Baró i dels quals Roig va ser l’empresa adjudicatària. Aquesta obra pública, brindarà 31 habitatges per al lloguer social i podrà allotjar fins a 90 llogaters.

Els habitatges compten amb una superfície útil d’ entre 65 i 80 m2 i amb 3, 2 i un dormitori. Dos d’aquests habitatges han estat adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquest edifici dissenyat en planta baixa amb cinc pisos d’ alçada, entre els carrers Castelldefels i l’ Avinguda Escolapi Càncer de Barcelona, comptarà amb uns acabats de qualitats mitjana-alta, amb sòls amb parquet.

L’edifici residencial, projectat per Alday Jover Arquitectes, S.L.P. i Burgos & Garrido Arquitectes, S.L.P., U.T.E, destaca per la seva forma en U, de manera que l’entrada als habitatges es realitza per l’interior de l’edifici mitjançant unes passarel·les que comuniquen a un agradable pati de veïns.

Metodologia LEAN

Per a l’ execució de l’ obra, l’ equip de ROIG ha aplicat la metodologia LEAN i la Planificació LPS. Dins d’ aquesta metodologia, ROIG ha treballat amb la tècnica de gestió de les 5S que té com a objectiu aconseguir entorns de treball organitzats, ordenats i nets de forma permanent, donant com a resultat un alt nivell de productivitat.

Edifici de classificació energètica AA

Gràcies a aquestes metodologies a la implementació de pràctiques de construcció sostenible, aquest edifici ha estat dissenyat per obtenir la classificació energètica AA, la màxima qualificació d’ eficiència energètica que se li pot atorgar a un habitatge, la qual cosa significa que podrà consumir fins a un 40-50% menys que un edifici convencional.

Per obtenir la màxima classificació energètica s’ha instal·lat un sistema d’ aïllament per a les façanes exteriors tipus SATE – de 8cm a la façana principal – que, a més de millorar l’eficiència, millora el confort dels seus llogaters, així com un sistema d’aïllament de façana ventilada mitjançant panells laminats compactes HPL, a la façana interior.

Pel que fa als sistemes de climatització, Roig ha instal·lat a l’edifici sistemes d’aerotèrmia, per dotar els habitatges d’una màxima eficiència energètica i un consum mínim. A més, s’han col·locat recuperadors d’energia en tots els habitatges i plaques fotovoltaiques a la coberta, amb l’objectiu de reduir el consum de llum.

Aquest edifici d’obra nova ha estat executat per ROIG en 16 mesos.

PROJECTES
RELACIONATS