Finalitzem la construcció d’un supermercat ALDI a Barcelona

Barcelona

TIPOLOGIA

Retail

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Gener 2023

DURADA

4 mesos

LOCALITZACIÓ

Barri de Gràcia de Barcelona

ROIG ha finalitzat la reforma d’un aparcament, situat a la planta baixa de l’edifici del carrer Milà i Fontanals 14, del barri de Gràcia de Barcelona, amb l’objectiu de convertir-lo en un supermercat ALDI.

La reforma, amb una superfície construïda total de 1.831 m²,  engloba l’aparcament interior, així com els locals adjacents a aquest, al carrer de Santa Eulàlia.

El projecte ha contemplat tots els processos constructius de manera que, ROIG ha lliurat el local totalment acabat amb una reforma integral, seguint sempre la imatge corporativa d’ALDI.

En primer lloc, l’equip de ROIG ha realitzat la substitució de tota la coberta de fibrociment existent per una nova amb placa ondulada aïllada i acabada amb xapa ondulada lacada a l’interior.

ROIG ha executat els enderrocaments i l’excavació dels nous nivells del supermercat, la formació de la solera de formigó, sanejament, paviments, tancaments interiors, extradossats, instal·lacions de falsos sostres i fusteries interiors i exteriors.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress