Hospital Clínic

De Barcelona

TIPOLOGIA

Obra Pública

SUPERFÍCIE

200m2

LLIURAMENT

Juny 2019

DURADA

LOCALITZACIÓ

Rosselló / Casanova, Barcelona

ROIG va ser adjudicatària d’aquesta obra pública que tenia per objectiu l’adequació del local per crear la nova oficina de Barna Clínic, entitat de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb un disseny i uns acabats que seguien las línies del propi hospital.

Al tractar-se d’un centre mèdic, el grau d’exigència i neteja va fer-se seguint tots els protocols sanitaris, amb controls exhaustius durant tota l’execució. Els requeriments tècnics van adaptar-se a la tipologia de la obra.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress