27 habitatges, Arenys de Mar, Barcelona

Jardins de les Clarisses

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

2023

DURADA

-

LOCALITZACIÓ

Arenys de Mar (Barcelona)
Obra nova dissenyada per l'estudi d'arquitectes NEXT

ROIG ha començat a treballar en la construcció de la nova promoció d’habitatges ‘Jardins de les Clarisses’, situada en la localitat d’Arenys de Mar (Barcelona) i dissenyada per l’estudi d’arquitectes NEXT.

Aquesta promoció consta de 27 habitatges, de 2, 3 i 4 habitacions, dividides en 5 plantes, a diferents nivells, concebudes i dissenyades posant èmfasis en criteris de sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica. Amb aquesta premissa, l’edifici comptarà, entre altres qualitats, amb un sistema d’estalvi d’aigua, energia neta i aïllament tèrmic.

Identitat exterior pròpia

L’estructura general de l’edifici serà de formigó armat i les quatre façanes tindran un acabat d’obra vista blanca i negra que s’anirà combinant. D’altra banda, la coberta superior serà mitjançant sistema “TERMOCHIP TPH”, sistema lleuger, millorant l’aïllament tèrmic i adaptable a qualsevol acabat. A més, la fusteria exterior serà d’alumini amb trencament de pont tèrmic, amb vidre doble i cambra d’aire per a un millor aïllament tèrmic i acústic.

Un projecte sostenible de gran qualitat

A l’interior dels habitatges s’utilitzaran materials de primera qualitat en les divisòries, revestiments, fusteries i paviments per a garantir la durabilitat, a més del confort dels futurs inquilins.

La producció de l’aigua calenta serà mitjançant un sistema d’aerotèrmia, que en termes d’impacte ambiental suposa un rendiment superior al que representen les plaques solars. També la producció d’aire fred i calent es realitzarà amb aquest sistema, fet que comportarà una important reducció del consum energètic.

Finalment, la ventilació dels habitatges comptarà amb un sistema integrat per a la renovació de l’aire interior. En aquest cas s’optarà per individualitzar-lo a cada pis per a aconseguir un major confort.

ARENYS

 

PROJECTES
RELACIONATS