Nova imatge del Deutsche Bank Diagonal

Remodelació edifici a la Diagonal de Barcelona

TIPOLOGIA

Retail. Oficina bancaria

SUPERFÍCIE

1500m2

LLIURAMENT

Gener 2023

DURADA

LOCALITZACIÓ

Barcelona

ROIG s’ha encarregat, un cop més, del projecte de remodelació d’un edifici existent amb l’objectiu d’implantar la nova oficina del Deutsche Bank, ubicada a una de les artèries més rellevants de Barcelona, a l’Avinguda Diagonal nº632. El noi espai té una superfície total de 1500 m2, dividit en cinc plantes -dues sobre rasant-, una planta baixa i dues subterrànies. El projecte ha implicat un canvi total del sistema de climatització i ventilació, així com la realització d’una instal·lació elèctrica completament nova, sota el segell de la sostenibilitat i l’estalvi i energètic. En quant a l’arquitectura, s’han realitzat modificacions a la coberta per ser impermeabilitzada. També s’ha creat una nova distribució amb envans de pladur, així com un fals sostre. En els acabats, seguint amb la nova imatge corporativa del banc, ROIG ha empleat materials de gran qualitat. El paviment, de parquet laminat Egger combinat amb moqueta, adquireix gran protagonisme diferenciant les zones de trànsit amb les zones d’estar, sales i despatxos, jugant també un paper en la acústica i en la delimitació dels espais sense necessitat de tabicar. Els anells de fusta i els lacats també són de fusta Egger. En general, les actuacions executades per ROIG han ajudat a implantar la nova imatge del Deutsche Bank España, basada en ubicar a grans ciutats una tipología d’oficina open space de grans dimensions, amb última tecnologia i a edificis emblemàtics.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress