Obra nova a Poblenou

Ramón Turró, 272

TIPOLOGIA

Obra Nova

SUPERFÍCIE

34 vivendes

LLIURAMENT

2022

DURADA

LOCALITZACIÓ

Ramón Turró 272, Barcelona
Edifici Residencial

Es tracta de la segona promoció de Metrovacesa en al barri de Poblenou de Barcelona, concretament al carrer Ramón Turró 272. La immobiliària ha confiat novament en ROIG per a la construcció d’aquest edifici plurifamiliar de 34 vivendes, 3 locals, 18 places d’aparcament per cotxes, 18 per motos i 34 trasters.

El projecte, dissenyat per l’estudi d’arquitectura BCA ha concebut un edifici d’estètica moderna i actual amb terres de parquet flotant a tots els espais, a excepció de cuines i banys, en baldosa de gres porcel·lànic.

Cimentacions especials i proximitat al litoral

El projecte té una alta complexitat tècnica en quant als treballs previs de buidat del terreny. Es realitzaran murs pantalla de fins a 15m de profunditat amb excavació mitjançant màquina de cable i llots bentònitics per evitar l’enfonsament de les terres a mida que s’excava. A més, el projecte compta amb una sèrie de cimentacions profundes (zapilotes) de fins 18m, necessàries per a la descàrrega dels esforços dels pilars fins a la profunditat dels substrats de terreny resistents.

El fet de trobar-se prop del mar, ens porta a fer un sistema de buidament del nivell freático a través d’una instal·lació de bombeig composada per 4 pous de bombeig, xarxa de canalització fins al punt d’evacuació i decantador pel filtrat de fins. Per a la realització del vertit de les aigües, sempre es realizarà segons l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua conforme regula la manera de tirar les diferents aigües freàtiques que es troben a cada solar de l’obra.

Aïllaments per garantir un màxim confort tèrmic

Les façanes es resolen exteriorment amb maó ceràmic i aïllament tèrmic, amb càmera d’aire i enfoscat interior de tabiqueria de guix laminat. En cuanto a la fusteria exterior s’ha optat per trencament de pont tèrmic, persianes amb aïllament en calaix i doble vidre tipus Climalit amb càmera d’aire, garantint un adequat confort tèrmic i acústic.

Panells solars i ventilació mecànica per una millor eficiència energètica

En quant a la climatització, s’instal·laran sistemes de climatització i calefacció (fred-calor) per conductes en fals sostre i reixetes a tots els espais. Per a la producció de l’aigua calenta sanitària es disposarà d’acumulador elèctric, amb el suport de l’aigua precalentada per energia solar. En aquest sentit, s’ha previst la instal·lació de panells solars comunitaris, així com un sistema de ventilació mecànica que permetrà una millor eficiència energètica de la vivenda.