Reforma interior Escola Regina Carmeli

A Rubí

TIPOLOGIA

Reforma

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Setembre 2023

DURADA

2 mesos

LOCALITZACIÓ

Rubí (Barcelona)
Reforma interior de l'edifici de Primària i Secundària de l'Escola Regina Carmeli de Rubí.

L’equip de ROIG ha començat a treballar en les obres de millora i la reforma interior de l’Escola Regina Carmeli, situada al carrer Sant Sebastià, 34 de Rubí (Barcelona), amb l’objectiu de convertir l’espai en un centre flexible i versàtil i poder adaptar els projectes pedagògics actuals i futurs. Per aquest motiu, es reorganitzaran els espais educatius per respondre a les necessitats de l’escola, els moviments, circulació i intercanvis que es produeixen durant les hores lectives.

Intervenció en diferents fases

El projecte es durà a terme en diverses fases. La primera es realitzarà aquest estiu i abasta la planta baixa, gran part de la zona d’entrada i una petita zona de la primera planta. Les següents actuacions de millora, adjudicades també a l’equip de ROIG, continuaran en diferents períodes no lectius del centre.

Millores per actualitzar el centre a les noves pràctiques pedagògiques

Actualment, a la planta baixa se situa la zona d’administració, els despatxos, la consergeria, el laboratori, la sala de robòtica i dues aules de primer de Primària. Gràcies a la seva reubicació s’aconseguiran tres despatxos o sales de reunió, ampliar la superfície del laboratori i la biblioteca, que també actuarà com a espai polivalent, mitjançant panells mòbils. Això implica millores per desenvolupar pràctiques pedagògiques, treballs de grup o seminaris.

El laboratori deixarà espai a tres sales de reunions delimitades amb divisòries de vidre, generant una visual des de l’entrada i un espai intermedi de pas o espera. El laboratori se situarà en l’actual aula de robòtica, obtenint un augment de la seva superfície.

Les dues aules de primer de Primària se substituiran per la biblioteca, gràcies a una mínima intervenció de separacions verticals, amb la qual s’obtindrà un pas transversal, des de la planta subterrània fins al pati. D’altra banda, es delimitarà l’espai de davant, que actualment és de pas, però que actuarà com a espai d’extensió de la biblioteca.

Noves divisòries i distribució

Per realitzar la reforma interior, es veuran afectades dues obertures de façana per dues noves divisòries (el tancament de pladur del laboratori i el tancament de vidre de la biblioteca).

Pel que fa a la fusteria exterior, les finestres fixes seran de vidre amb marc de fusta, així com la nova balconera de doble batent. La interior comptarà amb mampares de vidre sobre marcs de fusta laminats i acabats envernissats. Les portes seran de fulles batents amb finestres basculants de fusta de pi vermell i vidre.

Amb l’objectiu de delimitar els recorreguts de la sortida, s’incorporarà una doble porta al passadís on es troben les aules. Aquest espai, que es tractarà en fases posteriors, generarà una zona més diàfana i oberta.

A més, per aconseguir eliminar de la zona d’entrada les dues aules de primària, a la planta primera s’enderrocarà la divisòria entre les dues aules de desdoblament per situar l’aula de sisè restant, redistribuint els cursos de totes les aules.

La compartimentació interior vertical i horitzontal es durà a terme amb plaques de guix laminat formades per una estructura simple, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat.

Canvi dels sistemes d’instal·lacions

ROIG desmuntarà els radiadors, conduccions i accessoris de la calefacció, per instal·lar una elèctrica. Així mateix, s’adaptaran les instal·lacions existents a les noves necessitats.

 

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress