Reforma Coworking Madrid

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Disseny Industrial de Madrid

TIPOLOGIA

Reforma

SUPERFÍCIE

Coworking

LLIURAMENT

Agost 2023

DURADA

LOCALITZACIÓ

Madrid
Nou Coworking a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Disseny Industrial

Es tracta de l’adequació d’un nou Coworking en la planta -1 de l’edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i Disseny Industrial (ETSIDI) pertanyent a la Universitat Politècnica de Madrid, situat a la Ronda de València, 3 de la capital. Per a realitzar aquest projecte, ROIG treballa de forma col·laborativa amb els arquitectes Jose Antonio Fernandez Pacheco i Fernando Gil Castillo.

Nou volum i distribució

El present projecte tracta de continuar amb el desenvolupament de la idea que neix sota el nom de Laboratori d’Innovació i Emprenedoria que es posa en marxa a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i Disseny Industrial (ETSIDI) i que es va iniciar amb la renovació de les diferents dependències de la planta soterrani com les sales d’audiovisuals i l’aula d’idiomes.

El trasllat de l’ antic taller de manteniment, contigu als espais esmentats, permet la utilització d’ una superfície que, sense solució de continuïtat, enllaça perfectament amb els mateixos. Aquest nou espai servirà de coworking: una àrea comuna de convivència i aprenentatge col·laboratiu entre estudiants, egressats i empreses.

Adaptacions d’estructura i nous forjats

Amb aquesta finalitat, l’equip de ROIG ha realitzat adaptacions en l’estructura incloent l’aixecament de totes les instal·lacions obsoletes o innecessàries, el desmuntatge d’aparells sanitaris i fontaneria dels vestidors existents, així com la demolició de la tabiqueria, la rampa de l’antic taller i el seu forjat, un petit magatzem existent i la rampa d’accés des de l’ascensor.

Així mateix, s’ha realitzat un nou forjat per igualar la cota de tot el coworking i una nova tabiqueria amb maó buit doble o placa de Pladur.

Pel que fa a instal·lacions, se n’han creat de noves per a la calefacció, el condicionament d’aire, instal·lació elèctrica, de so i de dades i una nova instal·lació de fontaneria als nous vestidors. A més de nous sistemes d’il·luminació amb lluminàries amb tecnologia LED. Per als acabats, ROIG ha revestit les noves tabiqueries mitjançant esteses de guix i enrajolats en lavabos, s’ha realitzat una preparació de paviments mitjançant capes d’anivellament, instal·lat nous paviments de PVC i pintat de blau fosc els forjats i instal·lacions vistes i pintura en paraments verticals i horitzontals.

També s’han instal·lat falsos sostres de Pladur i plaques especials per a absorció de so tipus Armstrong. Finalment, s’han instal·lat elements de fusta en paraments verticals i vidre Stadip, fusteries de fusta i portes de vidre d’obertura automàtica.

 

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress