Edifici de protecció oficial a Torre Baró

Obra pública a Barcelona

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Setembre 2022

DURADA

16 mesos

LOCALITZACIÓ

C. Castelldefels i Avinguda Escolapi Càncer, Barcelona

Es tracta d’un edifici d’habitatges de protecció oficial a la zona de Torre Baró i de les quals Roig va ser l’empresa adjudicatària. Aquesta obra pública brindarà 31 habitatges per al lloguer social i podrà allotjar fins a 90 inquilins.

Els habitatges compten amb una superfície útil d’entre 65 i 80 m² i amb 3, 2 i un dormitori. Dos d’aquests habitatges han estat adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquest edifici dissenyat en planta baixa amb cinc pisos d’altura, entre els carrers Castelldefels i l’Avinguda Escolapi Càncer de Barcelona, comptarà amb uns acabats de qualitats mitjana-alta, amb terres amb parquet.

L’edifici residencial, projectat per Alday Jover Arquitectes, S.L.P. i Burgos & Garrido Arquitectes, S.L.P., U.T.E, destaca per la seva forma en U, de manera que l’entrada als habitatges es realitza per l’interior de l’edifici mitjançant unes passarel·les que comuniquen a un agradable pati de veïns.

Metodologia LEAN

Per a l’execució de l’obra, l’equip de ROIG ha aplicat la metodologia LEAN i la Planificació LPS. Dins d’aquesta metodologia, ROIG ha treballat amb la tècnica de gestió de les 5S, que té com a objectiu aconseguir entorns de treball organitzats, ordenats i nets de manera permanent, donant com a resultat un alt nivell de productivitat.

Edifici de classificació energètica AA

Gràcies a aquestes metodologies a la implementació de pràctiques de construcció sostenible, aquest edifici ha estat dissenyat per a obtenir la classificació energètica AA, la màxima qualificació d’eficiència energètica que se li pot atorgar a un habitatge, cosa que significa que podrà consumir fins a un 40-50% menys que un edifici convencional.

Per obtenir la màxima classificació energètica s’ha instal·lat un sistema d’aïllament per a les façanes exteriors tipus SATE – de 8 cm en la façana principal – que, a més de millorar l’eficiència, millora el confort dels seus inquilins, així com un sistema d’aïllament de façana ventilada mitjançant panells laminats compactes HPL, a la façana interior.

Pel que fa als sistemes de climatització, Roig ha instal·lat en l’edifici sistemes d’aerotèrmia, per a dotar als habitatges d’una màxima eficiència energètica i un consum mínim. A més, s’han col·locat recuperadors d’energia en tots els habitatges i plaques fotovoltaiques a la coberta, amb l’objectiu de reduir el consum de llum.

Aquest edifici d’obra nova ha estat executat per ROIG en 16 mesos.

PROJECTES
RELACIONATS