Escola Pia – Carrer Balmes

Reforma integral escola

TIPOLOGIA

Rehabilitació. Escola

SUPERFÍCIE

900m2

LLIURAMENT

Setembre 2019

DURADA

3 mesos

LOCALITZACIÓ

C/ Balmes, Barcelona

Adequació i reforma de l’interior de l’Escola Pia Balmes on es va dur a terme la reforma integral del col·legi.

Un equip de retail de l’empresa, especialitzat en obres a curt termini, és el que es fa càrrec d’aquesta tipologia de projectes que es fan durant l’estiu. En només dos mesos -juliol i agost-, han de començar-se i finalitzar-se totes les adequacions previstes en un centre escolar, sense cap mena de retràs, ja que el mes de setembre marca la data límit i l’inici del curs escolar.

Aquests projectes es caracteritzen per realitzar un canvi d’imatge dels espais interiors generant noves àrees de treball. Les fusteries, els revestiments verticals, els paviments vinílics, la il·luminació i el mobiliari juguen un paper molt important.

La campanya d’estiu es tot un repte en sí mateixa, no només pel fet de poder comptar amb tot un equip professional que se’n faci càrrec, sinó per la complicació afegida d’aconseguir tots els materials i comandes a temps per a poder complir amb els terminis acordats. Arribats a aquest punt, l’organització i coordinació entre totes les bandes, és clau per a aconseguir amb èxit entregar aquesta tipologia de reformes.

PROJECTES
RELACIONATS