Nova promoció al Poblenou

De Metrovacesa

TIPOLOGIA

Obra nova

SUPERFÍCIE

4713m2

LLIURAMENT

2025

DURADA

18 mesos

LOCALITZACIÓ

Barcelona
Obra nova al Poblenou

Un cop més, la immobiliària Metrovacesa ha confiat en ROIG per a la construcció d’una nova promoció al Poblenou, Barcelona, concretament al carrer Ramon Turró 290. Es tracta d’ un edifici modern i urbà amb un total de 32 habitatges d’ 1, 2 i 3 dormitoris amb zona comunitària i piscina.

Un cop més, la immobiliària Metrovacesa ha confiat en ROIG per a la construcció d’una nova promoció al Poblenou, Barcelona, concretament al carrer Ramon Turró 290. Es tracta d’ un edifici modern i urbà amb un total de 32 habitatges d’ 1, 2 i 3 dormitoris amb zona comunitària i piscina.

A l’interior dels habitatges s’ha primat l’optimització dels espais, l’amplitud dels salons i els acabats, posant èmfasi en els aïllaments tèrmics, acústics i instal·lacions, per aconseguir el major confort i garantir el nostre compromís amb la construcció sostenible.

Aïllaments per garantir el màxim confort i estalvi energètic

Pel que fa a les façanes es resolen exteriorment mitjançant maó de cara vista, amb aïllament tèrmic, cambra d’ aire i trasdossat interior de tabiqueria de guixo laminat. La distribució interior d’ habitatges es construirà amb tabiqueria seca de cartró-guixo amb aïllament. Les parets mitgeres entre els diferents habitatges s’ executaran amb maó ceràmic trasdossat per ambdues cares, amb tabiqueria seca i aïllament, garantint un adequat confort tèrmic i acústic. Totes les divisòries de banys i zones humides seran realitzades amb plaques hidròfugues.

A les fusteries s’ ha optat per trencament de pont tèrmic. Persianes motoritzades amb aïllament interior i doble envidrament termoacústic tipus Climalit amb vidres incolors i cambra d’ aire.

Aerotèrmia, la solució sostenible i eficient

Per a la climatització s’instal·larà un sistema d’aerotèrmia col·lectiva per a producció d’aigua calenta sanitària. I la climatització (fred i calor) es realitzarà mitjançant sistema de conductes en falsos sostres i reixetes a les estances.

L’obra estarà finalitzada en 18 mesos.