Pàrquing Nous Ministeris

A Madrid

TIPOLOGIA

Reforma

SUPERFÍCIE

6.000 m2

LLIURAMENT

2024

DURADA

LOCALITZACIÓ

Madrid
Ampliació Parking Nuevos Ministerios, Madrid

ROIG ha estat l’empresa escollida per als treballs d’ampliació del pàrquing públic existent, associat a l’estació de Nuevos Ministerios, sota el Passeig de la Castellana de Madrid.

L’aparcament, d’una única planta i construït sota rasant, disposa de 2 rampes d’accés i 2 de sortida per a vehicles, permetent així tots els moviments amb origen/destí a Passeig de la Castellana.

Actualitzacion i adequacion a la normativa actual

Els treballs que s’escometran, en els 6.000 m2 de superfície, són la introducció de noves instal·lacions, la modernització de les existents, la redistribució del seu espai interior, juntament amb canvis en la distribució mitjançant l’obertura puntual de buits de pas en murs, l’adequació a la normativa d’accessibilitat i incendis i a la instal·lació d’un ascensor.

Punts de recàrrega rápida al centre de Madrid

SABA Aparcaments, empresa adjudicatària del contracte per a l'”Explotació de l’aparcament de l’estació de Nuevos Ministerios” decideix escometre l’adequació i ampliació per posar en ús part de l’aparcament que es troba en estructura, habilitant-lo parcialment amb l’objectiu de cobrir la demanda de recàrrega de cotxe elèctric en aquesta zona de Madrid, mitjançant la instal·lació de 43 punts de recàrrega ràpida. Al mateix temps l’ aparcament actualment explotat per SABA, s’ adequarà a normativa actual.

Abans d’ iniciar l’ ampliació, l’ equip de ROIG haurà de dur a terme la rehabilitació d’ algunes zones del pàrquing existent com la reparació del mur superior amb morter fibroreforçat, pintar amb pintura acrílica, així com algunes demolicions i obertures necessàries per dur a terme el projecte final.

 

 

 

ROIG ha estat l’empresa escollida per als treballs d’ampliació del pàrquing públic existent, associat a l’estació de Nuevos Ministerios, sota el Passeig de la Castellana de Madrid.

L’aparcament, d’una única planta i construït sota rasant, disposa de 2 rampes d’accés i 2 de sortida per a vehicles, permetent així tots els moviments amb origen/destí a Passeig de la Castellana.

Actualitzacion i adequacion a la normativa actual

Els treballs que s’escometran, en els 6.000 m2 de superfície, són la introducció de noves instal·lacions, la modernització de les existents, la redistribució del seu espai interior, juntament amb canvis en la distribució mitjançant l’obertura puntual de buits de pas en murs, l’adequació a la normativa d’accessibilitat i incendis i a la instal·lació d’un ascensor.

Punts de recàrrega rápida al centre de Madrid

SABA Aparcaments, empresa adjudicatària del contracte per a l'”Explotació de l’aparcament de l’estació de Nuevos Ministerios” decideix escometre l’adequació i ampliació per posar en ús part de l’aparcament que es troba en estructura, habilitant-lo parcialment amb l’objectiu de cobrir la demanda de recàrrega de cotxe elèctric en aquesta zona de Madrid, mitjançant la instal·lació de 43 punts de recàrrega ràpida. Al mateix temps l’ aparcament actualment explotat per SABA, s’ adequarà a normativa actual.

Abans d’ iniciar l’ ampliació, l’ equip de ROIG haurà de dur a terme la rehabilitació d’ algunes zones del pàrquing existent com la reparació del mur superior amb morter fibroreforçat, pintar amb pintura acrílica, així com algunes demolicions i obertures necessàries per dur a terme el projecte final.

 

 

PROJECTES
RELACIONATS