Adequació d’una oficina a Barcelona

Carrer Llacuna, 56-70, Barcelona

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

395 m2

LLIURAMENT

2023

DURADA

2 mesos

LOCALITZACIÓ

Barcelona

ROIG ja ha iniciat els treballs d’adequació d’una planta d’oficines al carrer Llacuna, 56-70 a Barcelona, propietat de la immobiliària Colonial. Unes actuacions que se centren en l’ oficina número 1 de la tercera planta de l’ Edifici A, amb una superfície de 395 m2, incloent zona comuna de lavabos.

Els treballs consisteixen en el desmuntatge de sòls tècnics, envà i falsos sostres per adequar-los a la nova disposició de compliment LEED, tant en la demolició dels existents com en la nova incorporació de materials en l’adequació nova.

Els treballs d’obra civil són la nova imatge a zones comunes en quant a revestiments verticals i horitzontals amb elements ceràmics de qualitat i que compleixen amb els requisits mediambientals requerits en una certificació gold leed. Pel que fa a les instal·lacions, que també queden afectades en aquesta remodelació, el clima i la il·luminació són els punts importants a renovar, instal·lant noves unitats de climatització interiors i sistema de control BMS per complir els estàndards.

L’enllumenat també es renova, integrat en el sistema de sostres metàl·lics ERCO, amb elements Phillips i sistema de control Dali i connexió a BMS de l’edifici. D’aquesta manera donem suport també a la certificació mediambiental i d’ estalvi energètic que persegueix aquesta adequació de l’espai. La finalitat d’aquesta actuació és adequar l’espai existent als nous estàndards d’estalvi energètic i sostenibilitat que persegueix la LEED i en la qual ROIG està plenament compromès. Un cop acabada la intervenció, aquest espai quedarà preparat per a la seva posterior comercialització.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress