Habitatges dotacionals

Destinades a gent gran

TIPOLOGIA

Reforma

SUPERFÍCIE

47 habitatges

LLIURAMENT

2024

DURADA

9 mesos

LOCALITZACIÓ

Barcelona
Finalització habitatges dotacionals a Barcelona

Es tracta de la construcció de 47 habitatges dotacionals per a gent gran, juntament amb dues plantes d’aparcament, i un Casal de Gent Gran, ubicat al carrer Viladomat 142 de Barcelona.

En aquesta ocasió, ROIG s’encarregarà de la finalització d’aquesta obra ja en fase d’instal·lacions, tancaments de façana i acabats. L’objectiu és finalitzar l’obra el més ràpid possible per a la completa satisfacció de l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona).

Projecte d’ obra pública

Aquest projecte d’ obra pública contempla la construcció d’ un edifici de planta baixa més altell i 6 plantes pis. A més, es desenvolupa un aparcament situat a les 2 plantes sota rasant. Es concentren bàsicament tres usos diferenciats en tot l’ edifici: habitatges dotacionals per a gent gran, casal per a la gent gran i aparcament. A les 6 plantes pis apareix l’ ús destinat als 47 habitatges tutelats dels quals dos d’ ells són habitatges adaptats.

La planta baixa està destinada a l’ accés dels habitatges i a l’ ús de l’ equipament per a la gent gran. A la planta altell es completa la resta del programa del centre per a la gent gran. Finalment, les dues plantes subterrànies es destinen a l’aparcament amb 15 places al soterrani -1 i 18 places al soterrani -2.

Està previst que l’obra es finalitzi en 9 mesos.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress