90 habitatges a la Costa Brava

Conjunt residencial a Sant Antoni de Calonge

TIPOLOGIA

Obra nova

SUPERFÍCIE

11.063 m2

LLIURAMENT

2025

DURADA

20 mesos

LOCALITZACIÓ

Sant Antoni de Calonge (Girona)
Conjunt residencial de 90 habitatges a la Costa Brava

Es tracta de la construcció d’un conjunt residencial, d’obra nova, ubicat a primera línia de platja de Sant Antoni de Calonge (Girona). L’operació contempla un canvi d’ús d’hoteler a residencial en aquest projecte on, al setembre del 2023, ROIG iniciarà la construcció de 90 habitatges en un solar de 2.900 m2, al front marítim de la Costa Brava. Els 90 apartaments, que s’aixecaran amb criteris de sostenibilitat, tindran entre una i quatre habitacions, materials elegants, grans terrasses i els baixos tindran jardí. A més, la promoció comptarà amb àrea de piscina comunitària, sales de coworking, gimnàs, 90 places d’aparcament i trasters.

Destaca, especialment, una segona piscina ubicada a la coberta de l’ edifici, lloc on es crea una autèntica terrassa-mirador per poder contemplar tant el mar com la muntanya.

L’edifici en forma d’U es desenvoluparà en 4 nuclis d’escales amb un accés central des del carrer Vermell de Sant Antoni de Calonge. Cada nucli comptarà amb sortides d’emergència independents. A més, des de l’accés central s’accedirà a la zona comunitària. A l’interior d’aquests exclusius apartaments, que gaudiran d’unes privilegiades vistes al mar, els materials han estat meticulosament escollits i de primera qualitat.

Aerotèrmia i sistemes d’ aïllament

Seguint criteris de sostenibilitat energètica, la producció d’aigua calenta serà mitjançant un sistema d’aerotèrmia. Aquest sistema, aplicat a la producció d’aigua calenta té un rendiment mediambiental superior a l’ús de plaques solars.

Pel que fa a la climatització, els habitatges estaran dotats de climatització per aire fred-calor, amb conductes ocults, ubicats en els falsos sostres des dels quals es distribuirà homogèniament l’aire a totes les estades. Tot això controlat per un termòstat ubicat al saló.

A més, i tal com exigeix el Codi Tècnic d’Edificació, els habitatges comptaran amb un sistema integrat de ventilació per a la renovació de l’aire interior.

Els aïllaments resultaran claus per garantir el màxim estalvi energètic a més del confort dels inquilins. Els tancaments d’alumini es col·locaran enrasats inferiorment sobre premarcs amb doble vidre i cambra d’aire. Per la seva banda, la façana estarà formada per una doble fulla amb cambra d’aire no ventilada, on la fulla exterior serà d’obra revestida de SATE, amb aïllament i interiorment amb placa de cartró guix sobre rastells metàl·lics.