72 habitatges a Mataró, Barcelona

Promoció Mataró Platja Residencial

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

12.954m2

LLIURAMENT

2022

DURADA

20 mesos

LOCALITZACIÓ

Barri de l' Havana, Mataró
Construcció de tres edificis plurifamiliars

ROIG ha finalitzat el projecte Mataró Platja Residencial de TR Grup Immobiliari, ubicat a Av. del Maresme, 476.

Es tracta d’ un projecte de nova construcció d’ un conjunt de tres edificis plurifamiliars de diferents plantes. A les plantes sobre rasant es reparteixen els 72 habitatges que formen el conjunt, entre els quals destaquen 48 habitatges lliures.

A la Planta Baixa ens trobem amb una àmplia zona comunitària, amb jardineres, bancs, aparca-bicicletes, solàrium exterior, piscina comunitària, així com locals comercials repartits per totes les cares del complex. Finalment, a la planta soterrani es localitzen les places d’aparcament i els diferents trasters.

La nova promoció compta amb vistes al mar en gairebé tots els seus habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, ubicades al front marítim de Mataró, concretament al barri de l’Havana.

Destaquen les seves àmplies terrasses per les quals entra la llum natural i ofereixen una vista directa al mar, en ubicar-se en una zona privilegiada exempta d’ edificacions veïnes. Els 48 habitatges lliures, realitzats amb materials d’ altes qualitats, disposen de tarima flotant en totes les estances, excepte cuines i banys, en rajola ceràmica. Per garantir l’aïllament acústic, ROIG ha instal·lat una làmina de polietilè expandit de 10 mm de gruix a tota la superfície horitzontal abans de col·locar el paviment. A més, també s’ han disposat diferents aïllaments acústics en particions verticals, garantint així, que els valors d’ aïllament acústic compliran amb la normativa vigent relativa a la protecció contra el soroll.

Aerotèrmia per garantir l’ eficiència energètica dels habitatges

Per garantir que l’ edifici sigui eficient energèticament, s’ ha tingut en compte la implementació de sistemes de climatització mitjançant aerotèrmia. La instal·lació interior estarà formada per conductes de fibra que complisquen amb els requisits acústics exigits i aquests es connectaran amb les reixetes d’impulsió ubicades en diferents zones de l’habitatge.

Aquests conductes estan connectats a un fancoil interconnexionat amb la màquina d’ aerotèrmia. Aquestes màquines interiors es connecten a la unitat exterior ubicada en planta coberta. L’aerotèrmia és una tecnologia neta que utilitza energia renovable de l’ambient i que permet obtenir als llogaters refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària en una única instal·lació. La temperatura interior dels immobles es pot regular mitjançant els termòstats instal·lats per a tal efecte.

Pel que fa a la façana, la major part es resol mitjançant tancament de gero acústic, revestit per la part exterior mitjançant sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) i amb un trasdossat interior de PYL dotat a la seva cambra amb llana mineral. La fusteria d’ alumini prevista compta amb trencament de pont tèrmic, sistema de doble vidre amb cambra d’ aire intermèdia i persianes d’ alumini enrotllables motoritzades amb aïllament injectat, per tant, tot el conjunt descrit anteriorment garantirà els nivells d’aïllament acústic i tèrmic per assegurar el confort dels futurs llogaters

Metodologia LEAN

Per a la realització de l’obra, ROIG ha aplicat la Metodologia LEAN amb planificacions setmanals amb els diferents subcontractistes, per tal d’ analitzar el compliment d’ objectius, estudiar possibles solucions per a l’ optimització de temps de les activitats en execució, així com per identificar i transmetre a la direcció d’ obra possibles restriccions amb l’ objectiu d’ obtenir les solucions pertinents abans de les dates límits, en les quals aquestes puguin dificultar l’ avanç òptim de les obres, per tal de finalitzar les obres en el termini previst.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress