Nova promoció Metrovacesa

Ramón Turró 294

TIPOLOGIA

Obra nova / Residencial

SUPERFÍCIE

18 vivendes

LLIURAMENT

2023

DURADA

LOCALITZACIÓ

Ramón Turró 294, Barcelona
Obra nova Metrovacesa

Es tracta de la nova promoció de Ramón Turró 294, de Metrovacesa, al Poblenou, Barcelona. Un edifici residencial de 6 plantes i 18 vivendes d’1, 2 i 3 dormitoris, amb places de parking, en un emplaçament únic envoltat de jardins.

El projecte té una alta complexitat tècnica en quant als treballs previs al buidat del terreny. Es realitzaran murs pantalla de fins 15m de profunditat amb excavació mitjançant màquina de cable i llots bentonitics per evitar l’enfonsament de les terres a mesura que s’excava. A més, el projecte compta amb una sèrie de cimentacions profundes (zapilotes) de fins 18m, necessaries per a la descàrrega dels esforços dels pilars fins a la profunditat dels substrats del terreny resistents.

El fet de trobar-se a prop del mar, ha fet que s’hagi instal·lat un sistema de bombeig format per 4 pous, xarxa de canalització i punt d’evacuació i decantador. Pel que fa als abocaments de les aigües, sempre es realitzarà segons l’informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua.

Aïllaments per assegurar el màxim confort tèrmic 

La façana es resol exteriorment mitjançant sistema tipo SATE sobre fàbrica de maó amb aïllament tèrmic interior sobre enfoscat interior, càmera d’aire i tabiqueria seca de cartó-guix i fusteria amb trencament de pont tèrmic.

S’han previst finestres i portes exteriors (corredisses o abatibles) amb trencament de pont tèrmic, acabat lacat i doble vidre termoacústic

Aerotermia, la tecnologia que utilitza energia renovable

Per a la producció d’aigua calenta sanitària i climatització (fred-calor) s’instal·laran bombes de calor d’aerotermia mitjançant un sistema de conductes en fals sostre i reixetes.

Construcció sostenible

El nou edifici ja està sent construït per ROIG mitjançant un disseny que incorpora mesures passives (ventilació creuada, òptima orientació…), implementa al màxim energies renovables, així com sistemes eficients de climatització i incorpora materials i sistemes constructius ecoeficients.