Rehabilitació integral de l’Edifici FFIO de Boehringer Ingelheim España

Sant Cugat del Vallès

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

1.800 m2

LLIURAMENT

2024

DURADA

10 mesos

LOCALITZACIÓ

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

ROIG continua treballant en la reforma integral de l’edifici corporatiu de Boehringer Ingelheim, situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Concretament, ha iniciat la tercera fase que suposa la rehabilitació de l’edifici FFIO, un dels edificis situats dins del campus de la companyia i que comprèn les instal·lacions de la fabricació de productes farmacèutics i les oficines dels equips de producció. L’equip de ROIG ja està començant a treballar en la renovació de la zona d’oficines de la primera, segona i tercera planta de l’edifici, amb una nova redistribució d’espais que tindrà una durada total de 10 mesos.

Renovació d’ acabats interiors i nova distribució 

Per tal de fer les oficines més confortables, actuals i adaptar-les a les necessitats dels treballadors, l’equip de ROIG durà a terme el desmantellament de parets, fusteries i portes interiors per replantejar una nova distribució amb la col·locació de noves divisions i la retirada de l’actual mobiliari. També desmuntarà el fals sostre existent per instal·lar un sostre decoratiu fonoabsorbent i de plaques de cartró-guix. Així mateix, s’ adequarà el fals sòl i es col·locaran nous revestiments, de tal forma que la disposició i les dimensions dels espais s’adeqüin a les funcions previstes a l’ edifici.

Finalment, està prevista la instal·lació d’un nou sistema de climatització i il·luminació per donar un servei d’enllumenat adequat a la nova distribució diàfana.

Edifici en ús

Per al desenvolupament de les obres, s’està tenint molt en compte que part de l’edifici segueixi en ús i que, per tant, els treballadors puguin seguir amb les seves tasques de forma segura, habilitant accessos i treballant per seccions amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les obres.

PROJECTES
RELACIONATS